Dzięki uprzejmości kolegi @mitrus z forum nettemp, możemy cieszyć się pięknymi wykresami danych z nettempa. Wszystko to za sprawą obsługi InfluxDB dodanej do nettempa. Poniżej szybki skrót z instalacji InfluxDB i Grafany.

InfluxDB – Instalacja

Z terminala wydajemy następujące polecenia:

wget -qO- [[https://repos.influxdata.com/influxdb.key|https://repos.influxdata.com/influxdb.key]] | sudo apt-key add - echo "deb [[https://repos.influxdata.com/debian|https://repos.influxdata.com/debian]] buster stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list sudo apt-get update sudo apt install -y influxdb 

Po zakończeniu instalacji otwieramy do edycji plik konfiguracyjny:

sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf

W sekcji [http] kasujemy znak # przed wpisem auth-enabled = true.

Zapisujemy plik.

Następnie dodajemy InfluxDB do skryptu startowego i startujemy usługę:

sudo systemctl enable influxdb 
sudo systemctl start influxdb

Przygotowanie bazy InfluxDB dla danych z nettemp

curl -XPOST "http://localhost:8086/query" --data-urlencode "q=CREATE USER username WITH PASSWORD 'strongpassword' WITH ALL PRIVILEGES"
influx -username 'username' -password 'password'
CREATE DATABASE nettemp
USE nettemp

W stosowne miejsca wpisujemy nazwę użytkownika i hasło.

Grafana – Instalacja

Z terminala wydajemy następujące polecenia:

wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list 
sudo apt-get update
sudo apt install -y grafana
sudo systemctl enable grafana-server
sudo systemctl start grafana-server

InfluxDB – konfiguracja nettemp

W nettempie klikamy w Settings→Server/Node. Na dole otwartej strony znajdziemy pola do wpisania konfiguracji niezbędnej do obsługi wysyłania danych do InfluxDB. Uzupełniamy wszystko zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas instalacji InfluxDB. Na koniec klikamy guzik ON w lewym górnym rogu pola z konfiguracją. influxdb_grafana_nettemp-1024x305.jpgKolejnym krokiem, jest włączenie wysyłania danych dla każdego z czujników, z którego chcemy przesłać dane do InfluxDB. Przechodzimy do zakładki Device i klikamy niebieski guzik More przy czujniku. W rozwiniętym pod menu włączamy opcję Send to InfluxDB.

Teraz logujemy się do Grafany. Grafana nasłuchuje domyślnie na porcie 3000. Wpisujemy w przeglądarkę adres http://_IP_:3000. Logujemy się domyślnymi danymi admin/admin i możemy zacząć konfigurację wykresów. Tutaj możliwości są ogromne, można zrobić o tym obszerny osobny wpis. Poniżej dashboard wyklikany dosłownie w 3 minuty.

grafana-1024x676.jpggrafana.jpg

funkcje_nettemp/wykresy_grafana.txt · ostatnio zmienione: 2020/02/26 14:57 przez artii
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5