Dodawanie czujników

Skanowanie urządzeń

Czujniki podłączone poprzez:

 • GPIO (w tym 1Wire)
 • I2C
 • 1Wire na USB
 • WiFi w trybie srv:listen

zostaną automatycznie wykryte podczas skanowania.
Są to czujniki które NetTemp „odpytuje” co minutę i pobiera z nich parametry.
W tym trybie również zostanie wykryty przekaźnik (Relay) podłączony poprzez WiFi.
W menu Device → Scan należy użyć przycisku Scan i cierpliwie czekać.
Po zakończeniu skanowania otrzymamy krótkie podsumowanie o wykrytych czujnikach:

Następnie w menu Device → Devices możemy wykryte czujniki dodać do obsługi

Czujniki piszące do NetTemp-a

Drugą grupą czujników, są czujniki które samodzielnie w zadanych okresach czasu zwracają do NetTemp-a wartości pomiarowe.
Aby było to możliwe, czujniki muszą posługiwać się kluczem który jest w menu Settings → Server Node Takie czujniki to m.in:

 • Zdalne systemy NetTemp
 • Czujniki WiFi z funkcją usypiania (podłączone np. Płytka A.4)
 • Własne skrypty wywoływane z cron-a

Te czujniki również zostaną uwidocznione w menu Device → Devices

Konfiguracja czujników

Wszystkie opisane tutaj czynności wykonujemy w menu Device → Devices

Dodawanie czujników do obsługi

Po wykonaniu skanowania urządzeń, bądź dodaniu nowych urządzeń piszących do NetTemp-a, żeby nasz system rozpoczął obsługę czujników, należy dodać je do tabeli Sensors.
W tym celu obok dostępnych czujników znajduje się zielony „plus” który to umożliwia.

Konfiguracja czujników

Po dodaniu czujników do tabeli Sensors należy je skonfigurować

Możliwości konfiguracji:
dev-conf.jpg
kolejno:

 • Pos - ustawiamy w jakiej kolejności mają nam się wyświetlać czujniki na stronie status
 • Hide - pozwala ukryć czujniki na stronie status
 • Name - własna nazwa czujnika (domyślnie jest to oznaczenie cyfrowe)
 • DB - nazwa pliku bazy danych (brak możliwości edycji - każdy czujnik ma swój plik bazy danych)
 • Adjust - jeżeli czujnik zawyża lub zaniża wskazania, tutaj można wprowadzić korektę wyświetlanej wartości
 • Read err - czas po jakim czujnik „zapali się” na czerwono na stronie status przy braku komunikacji z czujnikiem. Domyślnie 60 minut. Można wyłączyć ustawiając czas równy 0 minut
 • Alarm - w połączeniu z Min/Max pozwala na wysyłanie alarmów o przekroczeniu wartości brzegowych przez SMS lub e-mail
 • Min/Max - określa wartości brzegowe w których powinny mieścić się wskazania czujnika. Przekroczenie tych wartości skutkuje wyświetleniem czujnika na czerwono i ewentualnie wysłaniem alarmu poprzez e-mail lub SMS
 • Group - czujniki możemy przyporządkować do jednej z 3 grup (lub żadnej), wykresy wybranej grupy będą wyświetlane łącznie
 • LCD - czy wskazania będą wyświetlane na wyświetlaczu LCD
 • Charts - czy będą generowane wykresy dla wybranego czujnika
 • Node - czy wskazania czujnika będą przekazywane do zdalnego urządzenia (Settings → Server Node)
 • MinMax - czy na ekranie Status będą pokazywane wartości minimalne i maksymalne dla wybranego czujnika w okresie Dnia/Tygodnia/Miesiąca
 • Map - czy wskazania czujnika będą pokazywane na zakładce Map
 • Kosz - pozwala usunąć czujnik (łącznie z bazą danych)
funkcje_nettemp/dodawanie_czujnikow.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/24 13:19 przez pasiekazj
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5