Instalacja na Orange Pi One

Opis sporządzony przez użytkownika @wwpiotr

  1. ściągamy obraz OrangePI-PC_Ubuntu_Vivid_Mate.img
  2. za pomocą Win32DiskImager zapisujemy obraz na karcie SD
  3. wkładamy kartę do OrangePi uruchamiamy konsolę logujemy się user: root pass: orangepi do tego momentu nie ma nic specjalnego ilość problemów pojawiających się od tego czasu dało mi w kość.
  4. w konsoli kolejno wpisujemy
$ fdisk -l
and you should know the partition name...
and in my case..
$ fdisk -c /dev/mmcblk0
input 'p'
and show information of partition...
may be.....taget partition is 2.....
input "d" -> deldet partition....
input "2" -> target delete partition...
ipput "np" -> set new partition information...
input "p" ->set primary
input "2" -> target partition...
and input first sector number.......
(above...you type "fdisk -l" and find that number ( /dev/mmcblk0p2 's start number )
and request last sector....and push enter key....
and input "w" ->write partiotion information....
System show error ....ignore....
$ reboot
$ resize2fs /dev/mmcblk0p2
$ df -h.

teraz mamy powiększoną partycję.

podobno zamiast punku 4. można też wykorzystać polecenie sudo fs_resize ale nie sprawdzałem bo znalazłem je tuż przed napisaniem tego posta

  • instalujemy niezbędne dodatki
apt-get update
apt-get install git
apt-get install cron
apt-get install whiptail

Zmiana pinów GPIO dla 1-Wire

opis stworzony przez użytkownika @hryst

sed -i 's/#w1/w1/g' /etc/modules
reboot
#robimy backup
cp /boot/bin/orangepiplus.bin /home/user/orangepiplus.bin.backup
#robimy kopie do obróbki
bin2fex /boot/bin/orangepiplus.bin /tmp/custom.fex
#edytujemy
nano /tmp/custom.fex
#zmieniamy w
[w1_para]
w1_used = 1
gpio = 6 (domyślny jest 20)
#[fizyczny pin 7 (PA6) czwarty od gór]
#zapisanie zmian
fex2bin /tmp/custom.fex /boot/bin/orangepiplus.bin
reboot
funkcje_nettemp/instalacja/orangepi.txt · ostatnio zmienione: 2017/03/03 07:57 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5