Instalacja

Jak w kilku krokach zainstalować na Raspberry Pi system nettemp, który pozwala na monitorowanie między innymi temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, siły i kierunku wiatru, ilości opadów oraz umożliwia sterowanie układami wykonawczymi np. przekaźnikami.

Przygotowania

Hardware

  • Raspberry Pi
  • Karta microSD
  • Czytnik kart pamięci
  • Ewentualnie monitor z HDMI i klawiaturę

Software

  • SD Formatter
  • Win32 Disk Imager
  • Putty
  • Obraz systemu – Raspbian

Zaczynamy

Wkładamy kartę SD do czytnika a ten z kolei do portu USB w komputerze. Jeśli nasza karta jest nowa, nie był na niej wcześniej instalowany nettemp, domoticz lub inny system dla Raspberry Pi, formatujemy ją zwyczajnie z poziomu Windowsa – FAT32. Jeśli wcześniej używaliśmy karty z systemami dla Rpi, musimy użyć programu SD Formatter. W polu Drive wybieramy literę przypisaną do naszej karty SD, następnie klikamy Option i wybieramy ON w polu Format Size Adjustment. Zatwierdzamy OK i klikamy Format. Po chwili nasza karta jest sformatowana.

sdformatter.jpg

Po tych czynnościach możemy przejść do instalacji systemu. Pobieramy Raspbiana ze strony https://www.raspberrypi.org/downloads/ po czym rozpakowujemy go. W kolejnym kroku skorzystamy z programu Win32 Disk Imager. Wybieramy plik z obrazem naszego systemu, literę dysku przypisaną do naszej karty SD, po czym klikamy Zapisz. Gdy obraz zostanie przeniesiony na kartę SD, zostaniemy o tym poinformowani stosownym komunikatem.

win32diskimager.jpg

Jeśli nie chcemy do konfiguracji używać monitora i dodatkowej klawiatury, musimy na kartę SD skopiować pusty plik tekstowy o nazwie ssh, bez rozszerzenia.
Spowoduje to włączenie SSH w Raspberry Pi i umożliwi nam połączenia za pomocą Putty. Plik kopiujemy na partycję boot naszej karty.
Po tych operacjach wkładamy kartę SD do Raspberry Pi, podłączamy kabel sieciowy do gniazda RJ45 oraz zasilanie.
Po kilkunastu sekundach nasz system powinien się uruchomić i oczekiwać na dalsze nasze działania.
Teraz możemy uruchomić Putty. W polu Host Name wpisujemy adres IP naszego Raspberry Pi i klikamy Open. Jeśli adresu IP nie znamy, trzeba go będzie poszukać np. na naszym routerze lub skorzystać z monitora i klawiatury aby ustawić odpowiedni adres na Raspberry Pi.

putty.jpg

Jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie w oknie putty pojawi się monit o login i hasło – domyślny login to „pi” a hasło „raspberry”.
Po zalogowaniu powinniśmy zobaczyć okno podobne do tego poniżej.

terminal.jpg

Ostatnim krokiem w przygotowaniach do instalacji nettempa będzie rozszerzenie systemu plików na naszej karcie SD. W tym celu wpisujemy w oknie terminala:

sudo
raspi-config

W następnym oknie wybieramy

Advanced Options -> Expand Filesystem

Potwierdzamy operację, czekamy na zakończenie i restartujemy Raspberry Pi.
expand_filesystem.jpg

Instalacja Nettempa

Aby zainstalować nettempa łączymy się z naszym Raspberry Pi za pomocą putty i po zalogowaniu wydajemy następujące komendy:

sudo su
mkdir -p /var/www/nettemp && cd /var/www
apt-get update && apt-get install -y git
git clone https://github.com/mariano78/nettemp
cd nettemp && git checkout betamm && ./install_nettemp

Po zatwierdzeniu ostatniej komendy rozpocznie się proces instalacji nettempa. W trakcie tego procesu musimy odpowiedzieć na kilka prostych pytań odnośnie funkcji które chcemy zainstalować. Można zatwierdzić wszystkie funkcje, pamiętać należy jedynie o tym, że instalacja certyfikatu VPN wydłuża cały proces o kilkanaście minut. Jeśli nie planujemy korzystanie z VPNa możemy ten krok instalacji pominąć. Jeśli wszystko poszło bez problemów to po około 10 minutach powinniśmy ujrzeć komunikat informujący o zakończonej sukcesem instalacji. Teraz możemy uruchomić na dowolnym komputerze w naszej sieci lokalnej przeglądarkę www i wpisać w niej adres ip naszego Raspberry Pi. Po chwili powinien ukazać się monit o podanie loginu i hasła do NT (domyślnie admin:admin). Logujemy się i możemy przystąpić do konfiguracji nettempa.

nettemp.jpg

Na zakończenie pamiętajcie o zmianie domyślnych haseł do logowania na Raspberry Pi i do nettempa.

funkcje_nettemp/instalacja/pasiekazj.txt · ostatnio zmienione: 2018/09/10 12:49 przez artii
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5