System operacyjny ARMBIAN

Instalacja

sudo su
fdisk -l
dd bs=1M if=filename.img of=/dev/sdx
sync

Zmiana pinów GPIO dla 1-Wire

sed -i 's/#w1/w1/g' /etc/modules
reboot
#robimy backup
cp /boot/bin/orangepiplus.bin /home/user/orangepiplus.bin.backup
#robimy kopie do obróbki
bin2fex /boot/bin/orangepiplus.bin /tmp/custom.fex
#edytujemy
nano /tmp/custom.fex
#zmieniamy w
[w1_para]
w1_used = 1
gpio = 6 (domyślny jest 20)
#[fizyczny pin 7 (PA6) czwarty od gór]
#zapisanie zmian
fex2bin /tmp/custom.fex /boot/bin/orangepiplus.bin
reboot

Instalacja WiringPi dla procesorów H3

git clone https://github.com/zhaolei/WiringOP.git -b h3
cd WiringOP
chmod +x ./build
sudo ./build
gpio readall
systemy_operacyjne/armbian.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/11 10:14 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5